โควิดวันนี้ 9/3/64 ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย

โควิดวันนี้ 9/3/64 ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด ในประเทศไทย ล่าสุด สถานการณ์โควิดในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 60 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,501 ราย หายป่วยแล้ว 25,851 ราย ยังรักษาใน รพ. 565ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตสะสม 85 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 9 มี.ค.2564 จำนวน 60 ราย มีดังนี้

1. ติดเชื้อในประเทศ 43 ราย

1.1 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 22 ราย

1.2 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 21 ราย

2. ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 ราย

2.1 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (State Quarantine) 15 ราย

2.2 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและไม่ได้เข้าสถานกักกันโรค (ผ่านเส้นทางธรรมชาติ) 2 ราย จากมาเลเซีย