วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันไหน สำคัญอย่างไร

วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันไหน สำคัญอย่างไร

ข่าววันนี้ วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันไหน สำคัญอย่างไร

ในวันที่พระจันทร์ส่องกลมสว่าง ทอแสงนวลจับใจ บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่  พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ต่างเตรียมกายเตรียมใจ ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาอันประเสริฐ

วันวิสาขบูชา  ปี พุทธศักราช 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมกันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ดังนี้

  • วันประสูติ : พระองค์ประสูติ ณ กรุงลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  • วันตรัสรู้ : พระองค์ตรัสรู้ ใต้ร่มไม้โพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (พุทธคยา) ประเทศอินเดีย เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  • วันปรินิพพาน : พระองค์ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันวิสาขบูชา จึงเปรียบเสมือนวันแห่งการเฉลิมฉลอง การระลึกถึงพระผู้ประเสริฐ   ผู้ทรงนำพา ออกจากห้วงทุกข์  สู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์

พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ต่างร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน   เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า   และเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา

ในประเทศไทย  วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันหยุดราชการ  มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่  ตามวัดวาอารามทั่วประเทศ

วันวิสาขบูชา   มิใช่แค่เพียงวันหยุด   แต่เป็นวันที่ควรตระหนักถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า   และนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิต   เพื่อนำพาสู่ความสุขที่แท้จริง