ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2567

ชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน บานสะพรั่งปี 2567

ฤดูแห่งดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งกลับมาอีกครั้ง! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดเตรียมพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือ "ดอกทิวลิปเมืองไทย" ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า 100 ไร่