ขั้นตอนสมัคร www.เราชนะ.com เริ่มวันนี้วันแรก

ขั้นตอนสมัครเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ขอรับสิทธิ 7,000 บาท เฉพาะคนที่ไม่มีบัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน ทำได้ง่ายมาก

จะมี ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ และรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

ขั้นตอนสมัครเราชนะสำหรับประชาชน มีดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com
  2. กดตรวจสอบสิทธิ
  3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
  4. ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
  5. เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่