ขั้นตอนสมัคร www.เราชนะ.com เริ่มวันนี้วันแรก

ขั้นตอนสมัคร www.เราชนะ.com เริ่มวันนี้วันแรก

ขั้นตอนสมัครเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ขอรับสิทธิ 7,000 บาท เฉพาะคนที่ไม่มีบัตรคนจน และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตังมาก่อน ทำได้ง่ายมาก

จะมี ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ และรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

ขั้นตอนสมัครเราชนะสำหรับประชาชน มีดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com
  2. กดตรวจสอบสิทธิ
  3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
  4. ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
  5. เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่